Lund Västra, JM

 

I de västra delarna av Lund har S-Schakt genomfört markarbete i olika etapper för uppförandet  av bostadsrätter till JM.

 

 

 

 
 

« tillbaka