Kv. Trevnaden, Malmö, MKB

 

I centrala delar av Malmö har MKB uppfört bostäder där S-Schakt har utfört markarbetet. 170 st lägenheterhar uppförts

 

 

 

« tillbaka