Heltäckande entreprenadföretag med hela Skåne som arbetsfält

Dammbygge, HörbyS-Schakt AB startades 1980 med uthyrning av entreprenad-maskiner och schaktentreprenader, S-Schakt AB har idag utvecklats till ett heltäckande entreprenadföretag med hela Skåne som arbetsfält.

Markarbeten inför husbyggen

S-Schakt utför alla slags markarbeten med huvudsaklig inriktning på kompletta lösningar för husbyggnationer, innefattande allt från röjning, trädfällning, husschakter, vägbyggnad, trädgårdsanläggning med gångar och plattläggning, asfaltering, gräsytor och plantering.

Totalentreprenad eller delprojekt

Ofta utför vi arbeten på totalentreprenad, vilket innebär att vi deltar i projektet från projektering till utförandet. Men vi åtar oss också delprojekt och mindre arbeten.

Ständiga förbättringar och aktivt kvalitetsarbete

S-Schakt s målsättning är att vara marknadsledande inom vår bransch och uppfattas som ett seriöst, tillförlitligt och högklassigt företag. Detta innebär att:

  • Vi ska leverera i rätt tid, plats och skick.
  • Vår kvalitet är alla medarbetares ansvar.
  • Vår verksamhet ska präglas av ständig förbättring.
  • Följa aktuella lagar och förordningar.