Vi gräver gärna i din trädgård

Billinge, Eslöv S-Schakt har lång erfarenhet av markarbeten på villatomter. Vi schaktar för husgrunder, dränerar, anlägger trädgårdar, sorterar jord och gräver ner trekammarbrunnar.

Det kostar inget att ringa oss för ett samtal om vad vi skulle kunna göra för dig och din tomt.

Dammar för friskare vatten

Vi anlägger dammar för att reducera övergödningen i våra vattendrag.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig och din trädgård!