Referenser

Här finner du några av våra tidigare utförda arbeten.


Hyllie Boulevard, Malmö, JM

Jm har uppfört 85 lägenheter med stor innerträdgård på bjälklag för de boende. S-Schakt utförde markarbetet samt all finplanering och anläggningen för innerträdgården och byggnaden, som ligger vägg i vägg med Emporia.
Fler bilder

Kv. Valpen, Eslöv, NCC

Inne i centrala Eslöv har S-Schakt utfört markarbeten och finplanering för 77 st lägenheter i byggnader med upp till 7 våningar.

Fler bilder

Lund Västra, JM

I de västra delarna av Lund har S-Schakt genomfört markarbete i olika etapper för uppförandet  av bostadsrätter till JM.

Fler bilder

Krabban, Vellinge

Kv. Trevnaden, Malmö, MKB

I centrala delar av Malmö har MKB uppfört bostäder där S-Schakt har utfört markarbetet. 170 st lägenheter har uppförts.
Fler bilder

Kvarter Päronet, Lund

Pålsjö dammar, Lund, Lunds kommun

Mitt i universitetsområdet i Lund har vi genomfört bryggkonstruktioner och trappor för bekvämare vistelse vid dammarna.
Fler bilder

Krabban, Vellinge

Glasbruket, Limhamn, Malmö, JM

Information kommer strax
Fler bilder

Krabban, Vellinge

Kocksta park, Eslöv, Eslövs kommun

Ombyggnad av en fickpark. Med upphöjda planteringsbäddar, sittmöjligheter och stora gräspartier.
Fler bilder