S-schakt vänder sig till alla som behöver hjälp med markarbeten, såväl företag, offentliga beställare som privatpersoner.

  

Över 40 års erfarenhet.

Vi har kompetent personal med stor yrkeserfarenhet, som tillhandahåller kompletta lösningar för olika markarbeten och anläggningsarbeten. Vi har även en egen projekteringsavdelning vilket medför bra erfarenhetsåterkopplingar mellan projektering och produktion samt snabba beslutsvägar.