Marksanering


S-Schakt utför all sorts marksanering och har storerfarenhet av både Rutnätssanering och mer löpande provtagningsschakt. Våra maskiner är utrustade med maskinstyrningssystem/ GPS som gör att vi kan se exakt var vi gräver och på vilka djup.

Oftast tillhandahåller beställaren miljökonsult som tar hand anmälningar, provtagningar, analyser och rapportskrivningar där vi är med och samordnar för en effektiv hantering. Men vi samarbetar även med ett antal miljökonsulter och kan därmed även här ta ett helhetsansvar på saneringen/ efterbehandlingen om så önskas. Vi kan även erbjuda återställning efter att sanering/ efterbehandling är utförd.