Om oss


Daniel Schönström vid en av S-schakts grävmaskiner

S-Schakt grundades 1980 av Olle Schönström och är ett familjeföretag som idag drivs i 2:a generationen av Olles son Daniel Schönström.

S-Schakt arbetar företrädelsevis inom husbyggnadssidan som UE åt olika bostadsutvecklare och byggbolag där vi utför allt från röjning, sanering, grundläggning, vatten och avlopp till slutförandet med gatubyggnad, plattläggning, planteringar, montering utrustningar mm.

Vi utför även infrastrukturarbeten som gator, vägar, vatten och avlopp åt både privata och offentliga beställare.

Även arbeten åt privatpersoner förekommer där vi gör allt från dräneringar till kompletta trädgårdsanläggningar.

Projekten är huvudsakligen totalentreprenader där vi själva utför inmätningar och projektering men det förekommer även att vi gör jobb på utförandeentreprenader.

Vi har dels upphandlingar i konkurrens på respektive projekt, dels har vi långsiktiga samarbetsavtal.

Några av vårt företags styrkor är lång erfarenhet och med samma organisationsnummer sedan 1980. Vi har duktiga medarbetare och en modern maskinpark med de senaste hjälpmedlen.

S-Schakt har även en egen projekteringsavdelning vilket medför bra erfarenhetsåterkopplingar mellan projektering och produktion samt snabba beslutsvägar.

Vi lägger stor vikt vid långsiktiga relationer med våra kunder vilket gör att de kommer tillbaka löpande med nya uppdrag.

Vi är medlemmar i bransch och arbetsgivarorganisationen ME- Maskinentreprenörerna där Daniel är engagerad och förtroendevald som ledamot i både regions och förbundsstyrelsen.