Hus & trädgård


Utifrån kundens önskemål utför vi all förekommande typ av arbeten med den utvändiga miljön. Alltifrån murar, plattläggningar, asfalteringar till planteringar och gräsmattor. Arbeten utförs både på privata fastigheter och bostadsområden. Självklart bidrar vi med vår erfarenhet och hjälper till med rådgivning och projektering av markanläggningen. Allt för att slutresultatet skall uppfylla kundens vision så mycket som går.
Vi arbetar framförallt med betong produkter från Benders, Starka, ST:Eriks och Flisby men även andra leverantörer kan naturligtvis ombesörjas.

Natursten är ett fantastiskt material som passar i många typer av utemiljöer. Det är hållbart och tål såväl slitage i form av tung belastning som tuffa väderväxlingar. Vi arbetar enbart med leverantörer som kan garantera spårbarhet och socialt hållbar tillverkning av naturstensprodukter. Både de som tillverkas i Sverige och som importeras.

Trädgårdsarbete