Dränering, Vatten och Avlopp


Vi utför de flesta förekommande typer av installationer av vatten och avloppsanläggningar, så väl till privatfastigheten som till fastigheter med professionell verksamhet. Alltifrån kompletta anläggningar med slamavskiljare, Infiltrations- och markbäddar till Minireningsverk. Även enbart förnyande av delar avloppsanläggningen kan Ni beställa av oss. Vi kan även vara behjälpliga med ansökningar/ underlag för ansökningar till berörd myndighet. Kontakta oss för mer information så tar vi fram ett förslag som passar er.

Om du har problem med inträngande vatten eller vill skapa ett bättre inomhusklimat så kontakta oss för att tillsammans hitta en lämplig lösning och ta fram en kostnadsfri offert. Vi arbetar i huvudsak med Isodräns system, men kan naturligtvis även utföra arbeten med andra systemlösningar.